Werk&Mantelzorg

Yuverta Leven Lang Ontwikkelen

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 1 februari 2018

Yuverta Leven Lang Ontwikkelenis een VMBO en MBO scholengemeenschap die in Zuidoost Nederland betekenisvol onderwijs verzorgt binnen het brede groene domein. Tevens richt zij zicht op een breed aanbod van Leven Lang Leren middels cursussen, employalibitytrajecten en bedrijfsopleidingen. Het Yuverta Leven Lang Ontwikkelen heeft 6 vestigingen, waarvan 6 schoollocaties (in Nederweert, Roermond, Horst, Heerlen en Maastricht) en 1 Bestuursbureau in Herten. Er werken 370 mensen.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Er is een plan van aanpak opgesteld.
 • Er is een nulmeting gehouden. Welke regelingen zijn er al voorhanden en wat moet er nog opgesteld worden? Hoe en op welke manier wordt er op de locaties al aandacht aan ‘werk en mantelzorg’ besteed en hoe kunnen we ervoor zorgen dat het nog meer aandacht krijgt?
 • Informatie in de interne nieuwsbrief over ‘werk en mantelzorg’.
 • Bijeenkomst voor MT-leden en de leven van het CvB over ‘werk en mantelzorg’ , in samenwerking met Synthese.
 • Presentatie verzorgd op de diverse locaties voor de leidinggevenden.
 • Presentatie medewerkers op de diverse locaties.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Het is een vast onderwerp tijdens het jaarlijks terugkerend POP-gesprek (werk-privé).
 • Het is een vast onderwerp tijdens het zeswekelijks HR-overleg op de locaties (tussen P&O en leidinggevenden).
 • Er is een handleiding m.b.t. gespreksvoering voor leidinggevenden geschreven (wat zijn signalen, wat kan ik bespreekbaar maken, hoe maak ik  het bespreekbaar, etc).
 • Het wordt een vast thema in het lesprogromma op de diverse locaties.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen
 • Flexibiliteit in werkuren
 • Tijdelijk minder werken
 • Gedeeltelijk thuiswerken

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Vast onderwerp tijdens 6-wekelijks overleg tussen HR en schooldirectie.
 • Vast onderwerp in de gesprekscyclus (balans werk-privé).
 • Gastlessen over mantelzorg worden ieder jaar ook aan leerlingen gegeven in samenwerking met Synthese.
 • Ieder jaar een ludieke actie op de dag van de mantelzorg met leerlingen en medewerkers – 10 november.

www.citaverde.nl

Yuverta Leven Lang Ontwikkelen is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties