Werk&Mantelzorg

Zonnehuisgroep Vlaardingen

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 9 november 2016

Met zorg op maat bijdragen aan kwaliteit van leven. Daar staat Zonnehuisgroep Vlaardingen voor. Binnen onze revalidatie, thuiszorg, verpleeghuiszorg en verzorgingshuiszorg dragen onze zorgprofessionals bij aan de best ervaren zorg. Met zo’n 1.000 medewerkers zorgen we er samen voor dat u zich thuis voelt.

Welke  acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Presentatie voor P&O/BMW over het thema werk en mantelzorg.
 • Bijeenkomst voor teamleiders
 • Informatie op intranet
 • Bijeenkomst voor medewerkers met mantelzorgtaken (en leidinggevenden)
 • Algemene mails door de organisatie
 • Notitie over mantelzorg de organisatie in gebracht

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s ?

 • Door P&O-medewerkers wordt het thema regelmatig besproken met de teamleiders.
 • Is nu een onderwerp in het werkoverleg. 

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Aanpassingen in rooster.
 • Thuiswerken indien mogelijk.
 • Er wordt actief gewezen op de mogelijkheid van gebruik wettelijke verlofregelingen.
 • Eventueel gebruik maken van bijzonder verlof.
 • Maar vooral de dialoog met elkaar aangaan. 

Welke stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Notitie over mantelzorg geschreven en deze de organisatie in gebracht.
 • 10 november ‘de dag van de mantelzorg’ geven we jaarlijks aandacht aan het thema.
 • Het bespreekbaar blijven maken in bijvoorbeeld werkoverleg, dit blijft een terugkerend onderwerp.

Voor vragen en/of meer informatie kunt u contact opnemen met Patricia Mansveld (P&O adviseur) via 010-4759544 of pmansveld@zgvlaardingen.nl.

Zonnehuisgroep Vlaardingen is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties