Werk&Mantelzorg

Zorgcentrum Vincent Depaul

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 19 november 2015

Zorgcentrum Vincent Depaul is een zelfstandig zorgcentrum in het Limburgse Panningen. Het zorgcentrum biedt huisvestiging, verzorging en verpleging aan zowel religieuze als niet-religieuze ouderen. Dagelijks worden voor de bewoners diverse activiteiten georganiseerd en wordt er in de eigen keuken vers gekookt. Bij Vincent Depaul werken ongeveer 90 medewerkers.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Aandacht voor de combinatie werk en mantelzorg tijdens POP-gesprekken
 • Aandacht voor de mogelijkheid tot inzet voor mantelzorg in de verlofregeling voor zorgverlof
 • Bewustzijn gepolst en gecreëerd bij de teamleiders en Raad van Bestuur
 • Door kleinschaligheid, korte lijnen en vertrouwde omgeving zijn de lijnen kort en weten teamleiders/collega’s wie mantelzorg verleend
 • Aandacht voor (over)belasting mantelzorger tijdens verzuimgesprekken
 • Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Thema wordt besproken tijdens MT-overleggen
 • Thema wordt besproken tijdens POP-gesprek
 • Thema wordt besproken tijdens verzuimgesprek
 • Thema wordt besproken tijdens teamoverleg
 • We besteden extra aandacht aan het thema bij de uitreiking van het schildje dat de Erkenning symboliseert.
 • Aandacht voor mantelzorg tijdens de Dag van de Mantelzorg (in 2015 op 10 november)

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen
 • Wisselen van diensten, bijvoorbeeld bij ziekenhuisbezoek
 • Tijdelijk minder werken
 • Zorgverlof
 • Thuiswerken (in bepaalde functies)

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

Door middel van het project ‘Werk & Mantelzorg’ zijn wij tot de conclusie gekomen dat wij een mantelzorgvriendelijke organisatie zijn. Toch willen wij het bewustzijn versterken en de mantelzorgvriendelijkheid van de organisatie op een positieve manier onder de aandacht brengen. Dit niet door middel van het schrijven van nieuw beleid, maar door:
• Bestaand beleid extra onder de aandacht te brengen bij de teamleiders en medewerkers.
• In de interne nieuwsbrief extra aandacht te schenken aan mantelzorg.
• Bij de roosterplanning wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de eventuele mantelzorgverplichtingen die de medewerkers hebben.
• De kracht van zorgcentrum Vincent Depaul is de kleinschaligheid, vertrouwde omgeving en de korte lijnen. Dit komt ten goede voor de aandacht voor (overbelaste) mantelzorgers en het sociale beleid. Dit willen wij graag behouden!

Uitreiking Erkenningen aan Gemeente Peel en Maas, Komhoff en Vincent Depaul.

Heeft u vragen over de aanpak van Vincent Depaul, neem dan contact op met Saskia Heijthuijsen, beleidsmedewerker, tel: 077 30 88 755 of mail: sheijthuijsen@vincentdepaul.nl.

Zorgcentrum Vincent Depaul is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties