Werk&Mantelzorg

Zorggroep Crabbehoff

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 19 juni 2017

Zorggroep Crabbehoff is een betrouwbare partner in zorg- en dienstverlening. Wij zien om naar mensen in kwetsbare situaties en maken het verschil door een zinvolle relatie centraal te stellen in denken, doen en omgaan met elkaar. Onze kernwaarden zijn: betrokken, ondernemend en verantwoordelijk. Waar mensen zorgen voor mensen. Crabbehoff heeft 3 vestigingen en er werken 670 mensen.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Presentatie voor directie & P&O
 • Presentatie voor leidinggevenden
 • Berichten in nieuwsbrief
 • Interview tussen mantelzorger en leidinggevende in personeelsblad (juni 2017)
 • Lunchbijeenkomst voor mantelzorgers (september 2017, wordt jaarlijks herhaald)
 • Bespreken in team-overleggen
 • Bespreken tijdens functioneringsgesprekken

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Bespreken in team-overleggen
 • Bespreken tijdens functioneringsgesprekken
 • Lunchbijeenkomst voor mantelzorgers (september 2017)

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen zoals:

 • Flexibele werktijden (afhankelijk van de functie)
 • (Tijdelijk) minder werken
 • Thuiswerken
 • Zorgverlof
 • Kopen van vrije dagen
 • etc.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Passage over mantelzorg opgenomen in de verlofprocedure
 • Passage over mantelzorg wordt toegevoegd aan het nieuw te schrijven personeelsbeleid (Q3)
 • We maken mantelzorg bespreekbaar tijdens functioneringsgesprekken
 • Er is jaarlijks aandacht voor thema rondom de Dag van de Mantelzorg
 • Er wordt jaarlijks een lunch georganiseerd voor mantelzorgers om contacten onderling te bevorderen en om hen in het zonnetje te zetten.

Voor vragen of meer informatie, kunt u contact opnemen met:Leonie Snoeren, mail: l.snoeren@zorggroepcrabbehoff.nl of telefoon: 078-6528888.

Zorggroep Crabbehoff is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties