Werk&Mantelzorg

Zorgwaard

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 29 september 2016

Zorgwaard biedt, vanuit haar protestants-christelijke identiteit, een integraal concept van wonen, welzijn, zorg en dienstverlening aan alle burgers in de Hoeksche Waard, om daarmee waarde toe te voegen aan de kwaliteit van leven (welzijn, zingeving, geluk). Er werken 1200 medewerkes en Zorgwaard heeft 11 vestigingen.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Er is een nulmeting gehouden naar de beleving in de vorm van een enquête onder alle medewerkers.
 • De verlofregelingen zijn bekendgemaakt in de organisatie.
 • Er wordt een folder gemaakt over mogelijkheden voor medewerkers bij mantelzorg.
 • Informatie over werk en mantelzorg (links naar sites, waar kun je terecht voor hulp en/of ondersteuning, hoe overbelasting te voorkomen) is bekend gemaakt via onze communicatiekanalen: Intranet, portal, nieuwsbrieven.
 • Minimaal 1x per jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd met onderwerpen naar behoefte. Hier wordt ook het thema mantelzorg wederom onder de aandacht gebracht.
 • Met de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg is er aandacht voor medewerkers die mantelzorger zijn.
 • Er zijn activiteiten ontplooid ter preventie. Waaronder: Cursus ‘de zorg de baas’ (MEE).
 • Bijeenkomst speciaal voor mantelzorgers  op 29 september 2016 in het kader van lustrum.
 • Indien behoefte wordt er een (besloten) forum gefaciliteerd om met elkaar te praten.
 • De werkgroep werk en mantelzorg is zichtbaar gemaakt op de locaties door middel van posters.
 • Er zijn posters verspreid: Maak Werk van Mantelzorg.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Thema wordt besproken in het functioneringsgesprek
 • Thema wordt besproken in het teamoverleg /afdelingsoverleg
 • Het thema is als agendapunt toegevoegd aan alle werkoverleggen
 • Het thema is als bespreekpunt toegevoegd aan de POP gesprekspunten
 • Bij verzuimgesprekken wordt aandacht besteed aan mogelijke overbelasting door mantelzorg

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen
 • Flexibele werktijden, afhankelijk functie en afdeling
 • Tijdelijk minder werken
 • Thuiswerken
 • Ruilen van diensten

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Minimaal 1x per jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd met onderwerpen naar behoefte. Hier wordt ook het thema mantelzorg wederom onder de aandacht gebracht.
 • Thema is vast aandachtspunt in het functioneringsgesprek, POP, teamoverleg/afdelingsoverleg/werkoverleg, verzuimgesprekken.
 • De leidinggevende gaat met nieuwe medewerkers het gesprek aan over hun thuis/zorgsituatie. Daarbij wijzen ze de nieuwe medewerker op de mogelijkheden vermeld in folder over mantelzorg.
 • De leidinggevende gaat zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • Jaarlijks is er aandacht voor het thema rondom de Dag van de Mantelzorg.

Heeft u vragen over de aanpak van Zorg-waard, neem dan contact op met André Ronner, personeelsadviseur, mail: A.Ronner@zorg-waard.nl  of tel: 06-16693115.

Zorgwaard is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties