Werk&Mantelzorg

Zorgzijn Werkt

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 9 november 2018

Versterking van de regionale branche overstijgende samenwerking betekent dat de zorg- en welzijnsorganisaties betrokken worden bij de regie en gezamenlijk strategie ontwikkelen om instroom, mobiliteit en behoud van kwalitatief personeel te bevorderen. De branche overstijgende werkgeversvereniging is de belangrijkste gesprekspartner van onderwijsinstellingen, gemeenten en overige ketenpartners op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken. Financieel wordt de vereniging ondersteund door de landelijke overheid die een grote waarde hecht aan een sterk georganiseerd netwerk van regionale werkgeversverbanden in zorg en welzijn. Er werken 10 medewerkers bij Zorgzijn Werkt.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • In ons wekelijks maandagochtend overleg komt dit thema aan bod in het kader van duurzaam inzetbaarheidsbeleid. De projectleider die zich met dit thema bezig houdt zorgt dat dit regelmatig aan bod komt.
 • Daarnaast zijn er duo’s van collega’s die maandelijks overleggen over de voortgang van de projecten, en daarbij ook tijd nemen om belemmeringen te bespreken zoals stress factoren, waaronder mantelzorg.
 • Privé-werkbalans is een gespreksonderwerp bij functioneringsgesprekken.
 • We besteden aandacht aan de Erkenning die we krijgen op 9 november 2018 ( Dag van de Mantelzorg) voor mantelzorgvriendelijk werkgeverschap.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s ?

 • Wij zijn een kleine organisatie, waarbij de onderlinge betrokkenheid groot is. Dit betekent in de praktijk dat op een organische manier, het thema mantelzorg besproken wordt. Tijdens de lunch of koffiepauze komt regelmatig aan bod hoe de belasting is ten aanzien van zorg die een ieder levert.
 • De leidinggevende/ medewerker komen naar aanleiding van lunch/ koffiegesprekken hier altijd op terug om af te stemmen hoe het een en ander realiseerbaar/ werkbaar is. Kortom maatwerk staat voorop.
 • De directeur is altijd benaderbaar voor een gesprek.
 • Daarnaast zijn degene die mantelzorg leveren, de ambassadeurs binnen de organisatie.
 • Thema wordt besproken in het functioneringsgesprek.
 • Thema is integraal onderdeel van ons personeelsbeleid waarin we aandacht besteden aan een goede werk privé balans.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen
 • Flexibele werktijden, afhankelijk functie
 • Tijdelijk minder werken, afhankelijk functie
 • Thuiswerken
 • Gebruik van verlofregelingen volgens CAO Ziekenhuis

Afhankelijk van de situatie wordt er gekeken naar een maatwerk traject. Dit gaat in onderling overleg en de leidinggevende zet vervolgens de afspraken op papier.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

 • In het concept Handboek hebben we een nieuwe mantelzorgvriendelijke passage opgenomen.
 • De leidinggevende gaat met nieuwe medewerkers het gesprek aan over hun thuis/zorgsituatie. Daarbij wordt de nieuwe medewerker op de mogelijkheden in het handboek.
 • Leidinggevende maakt mantelzorg bespreekbaar tijdens functioneringsgesprekken.
 • Leidinggevende gaat zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • Jaarlijks aandacht voor thema rondom de Dag van de Mantelzorg.
Zorgzijn Werkt is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties