Werk&Mantelzorg

Zwembad BinnenZee

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 11 maart 2019

Zwembad BinnenZee is onderdeel van Sportfondsen. Sportfondsen heeft 100 locaties door heel Nederland. Er werken bij Zwembad BinnenZee 28 mensen. We zijn een hecht team dat zich betrokken voelt bij de samenleving en bij elkaar. Dat uit zich in onze dienstverlening naar aanbod op het sociale domein (begeleid zwemmen met ouderen met dementie bijvoorbeeld) en naar onze mensen door er voor elkaar te zijn en te investeren in een lange arbeidsrelatie.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • In een meeting zijn onze medewerkers op de hoogte gesteld van deelname aan het Bollenstreek brede project Mantelzorg werkt van gemeente Noordwijk en hebben we het combineren van werk en mantelzorg besproken.
 • Er is een schrijven uitgegaan naar ons personeel over de mogelijkheden die er zijn (in de gemeente) voor ondersteuning.
 • Er zijn folders over het ondersteuningsaanbod in de gemeente beschikbaar bij de manager.
 • We brengen onze medewerkers op de hoogte van de workshop die er in de gemeente wordt georganiseerd over het combineren van werk en mantelzorg.
 • We besteden aandacht aan de Erkenning die we krijgen op 11 maart 2019 voor mantelzorgvriendelijk werkgeverschap.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • De general manager heeft uitgesproken hoe belangrijk hij goed werkgeverschap vindt en het uiting geven aan maatschappelijke betrokkenheid, ook bij de eigen medewerkers.
 • Het thema wordt meegenomen in voortgangsgesprekken/functioneringsgesprekken bij het bespreken van de werk privé balans.
 • Een goede werk privé balans is onderdeel van het personeelsbeleid.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen.
 • Wij zijn een klein bedrijf en in overleg is er heel veel mogelijk: flexibele werktijden, tussendoor even weg kunnen, (tijdelijk) minder werken, vrij krijgen.
 • Er is veel aandacht en begrip voor elkaar.
 • Gebruik van verlofregelingen volgens onze CAO.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

 • We gaan zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • We wijzen medewerkers op waar ze terecht kunnen in de gemeente.
 • We besteden jaarlijks aandacht aan het thema op de Dag van de Mantelzorg (10 november).
 • Informatie is beschikbaar op intranet en bij de manager.
 • We zijn een hecht team dat zich betrokken voelt bij de samenleving en bij elkaar. Dat uit zich in onze dienstverlening naar aanbod op het sociale domein (begeleid zwemmen met ouderen met dementie bijvoorbeeld) en naar onze mensen door er voor elkaar te zijn en te investeren in een lange arbeidsrelatie.

Voor meer informatie over de aanpak van zwembad Binnenzee, kunt u contact opnemen met Margreet Woessner, m.woessner@werkenmantelzorg.nl.

Zwembad BinnenZee is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties