Vragen? Bel 0343 - 477 890
Werk&Mantelzorg

Gemeente Stichtse Vecht Erkend mantelzorgvriendelijk

Donderdag 21 juni kreeg de gemeentelijke organisatie de Erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’ uitgereikt door de Stichting Werk&Mantelzorg. Tijdens een feestelijke bijeenkomst kregen gemeentesecretaris Annette van Hussel en wethouder Hetty Veneklaas het bijbehorende gevelbord overhandigd door Lenette van Tienhoven van Werk&Mantelzorg.

Gemeentesecretaris Annette van Hussel: “Eén op de vijf medewerkers is mantelzorger. Een gezonde balans tussen werk, vrije tijd en zorg is van groot belang. Als gemeente willen we onze werknemers in staat stellen hun werk zo goed mogelijk te combineren met mantelzorg. Het leidt tot groter tevredenheid en voorkomt overbelasting en uitval. Dat is goed voor de organisatie als geheel. Daarbij benadrukken we de eigen verantwoordelijkheid. De werkgever kan de zorg niet overnemen, kan wel waar mogelijk meedenken en ruimte maken, in overleg met de mantelzorgende medewerker. Daarom vind ik het ook zo belangrijk dat we als gemeentelijke organisatie de Erkenning voor een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid hebben gekregen. Er blijft nog van alles te verbeteren, maar dit is weer een belangrijke stap! Daar ben ik blij mee, en daar ben ik trots op!”

De stichting Werk&Mantelzorg heeft onder alle medewerkers en leidinggevenden een vragenlijst afgenomen. De gemeente bleek in een landelijke vergelijking bovengemiddeld goed te scoren maar er bleef nog van alles te verbeteren. Er zijn allerlei maatregelen genomen: meer informatie voor medewerkers, bijvoorbeeld over beschikbare regelingen voor zorgverlof; stimuleren van het gesprek tussen leidinggevende en medewerker om maatwerkoplossingen te zoeken; regelmatige mantelzorglunches voor medewerkers die hun werk met zorgtaken combineren.

De gemeente besteedt niet alleen in eigen huis aandacht aan dit thema maar wil het belang van een goede balans tussen werk en mantelzorg ook buiten de deur uitdragen. Wethouder Sociaal Hetty Veneklaas: “De gemeente zet stevig in op de ondersteuning van mantelzorgers in onze gemeente. Komende periode krijg de combinatie van werk en mantelzorg extra aandacht, naast bijvoorbeeld de positie van jonge mantelzorgers. In de eerste maanden van dit jaar hebben er al met veel succes lotgenotengesprekken plaats gevonden voor inwoners die werk en mantelzorg combineren. Die werden georganiseerd door het Steunpunt Mantelzorg samen met het algemeen maatschappelijk werk van Kwadraad. Daar willen we graag mee doorgaan. Bovendien willen we dit najaar de boer op, in gesprek met de lokale ondernemers. We willen heel graag onze ervaringen met een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid delen en ons enthousiasme zien over te brengen. Het loont in alle opzichten voor bedrijven om ruimte te maken voor de combinatie van werk en mantelzorg. Eenvoudig gezegd: je verdient het terug in termen van minder uitval en meer goeie energie en loyaliteit! Ik ben trots op onze organisatie, op een gemeente die wat ze naar buiten toe uitdraagt, intern ook gestalte geeft!”

Lees hoe over de aanpak naar de Erkenning van Stichtse Vecht