Werk&Mantelzorg

Gemeente Stichtse Vecht

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 21 juni 2018

Gemeente Stichtse Vecht is nieuwsgierig, creatief, ondernemend en altijd in beweging. Door samen te werken met inwoners, ondernemers en partners maken we onze plannen voor de toekomst waar. Onze medewerkers zijn betrokken en flexibel, durven af te wijken van gebaande paden en zijn op zoek naar vernieuwende oplossingen om de inwoners van dienst te zijn. Er werken 430 mensen bij de gemeente.

Welke  acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Gemeente Stichtse Vecht heeft de 0-meting van Werk&Mantelzorg gehouden onder ruim 500 medewerkers.
 • Berichtgeving op intranet over combinatie werk en mantelzorg.
 • Er zijn twee lunchbijeenkomsten met mantelzorgende werknemers gehouden.
 • De resultaten van de 0-meting zijn teruggekoppeld aan de OR, het MT en alle leidinggevenden.
 • De directie heeft een pakket van maatregelen vastgesteld om de combinatie van werk en mantelzorg in de organisatie te faciliteren. Dit pakket bestaat o.a. uit een serie lunchbijeenkomsten voor werkende mantelzorgers, verschillende workshops, een speciale intranetpagina over mantelzorg , spreekuur bij bedrijfsmaatschappelijk werk en Arbo-arts gericht op preventie.
 • Op en rond 10 november (Dag van de mantelzorg) is en wordt er extra aandacht besteed aan de combinatie van werk en mantelzorg, op intranet en in een speciale bijeenkomst.
 • In 2018 zal de hele maand november in de organisatie in het teken van mantelzorg staan.
 • Er is een speciale pagina Mantelzorg gemaakt op het Intranet van de organisatie (samen@work), waarop alle regelingen en mogelijkheden genoemd worden om werk en mantelzorg te combineren. Ook zijn ondersteuningsmogelijkheden van lokale en landelijk organisaties opgenomen.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s 

 • Thema is besproken met alle leidinggevenden en de directie.
 • Mantelzorg wordt besproken in regelmatig terugkerende lunchbijeenkomsten met mantelzorgende collega’s.
 • Als onderdeel van het door de directie vastgestelde plan van aanpak worden workshops voorbereid voor werknemers en leidinggevenden.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld

 • Verlofregelingen (kortdurend, langdurig en calamiteiten)
 • Onbetaald verlof
 • Flexibele werktijden/thuiswerken (afhankelijk van functie)
 • Verlofuren kopen of sparen
 • Tijdelijk minder werken of andere werk (met minder verantwoordelijkheid of meer mogelijkheden voor flexibiliteit)
 • Generatiepact (korter-werken-regeling voor 60-plus-werknemers)

Het gaat vooral om maatwerk. Leidinggevenden en medewerkers worden gestimuleerd om open met elkaar in gesprek te gaan en samen naar een oplossing te zoeken.

Welke stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie? 

 • Er is een speciale pagina over mantelzorg op samen@work/Intranet.
 • Medewerkers worden gestimuleerd om in gesprek te gaan met hun leidinggevende.
 • Leidinggevende gaat zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • Regelmatig aandacht voor het thema op Intranet, in terugkerende lunchbijeenkomsten en rondom de Dag van de Mantelzorg.

Lees ook het persbericht

Gemeente Stichtse Vecht is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties