Werk&Mantelzorg

Workshop voor leidinggevenden en/of HR

Hoe om te gaan met beleid en werkende mantelzorgers?

In deze workshop wordt aandacht besteed aan de rol van HR en de rol van de leidinggevende als het gaat om agenderen, concretiseren en implementeren van het thema werk en mantelzorg in de organisatie. Aan de hand van actuele cases en rollenspel worden concrete handvatten aangereikt.

Inhoud

  • Maatschappelijk kader en feiten & cijfers
  • De pijlers van een mantelzorgvriendelijke organisatie
  • Ondersteuningsmogelijkheden op de werkvloer en daarbuiten
  • Praktijkcase  / rollenspel: signaleren en het gesprek aangaan
  • Knelpunten en oplossingen: precedentwerking, verantwoordelijkheid, eigenaarschap en zelfregie
  • Reflectie, conclusies en actiepunten

Heeft u interesse in deze workshop? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een offerte: info@werkenmantelzorg.nl of bel: 0343-477890.