Werk&Mantelzorg

De Kap

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 26 januari 2016

De Kap is een organisatie voor informele zorg en is er voor alle inwoners van de gemeente Apeldoorn die advies, hulp en ondersteuning nodig hebben in de thuissituatie en daarvoor geen beroep kunnen doen op de formele zorg of het sociale netwerk. Zij biedt deze hulp enerzijds door de inzet van vrijwilligers en anderzijds door de ondersteuning van de mantelzorgers.

Bij De Kap zijn 13 medewerkers werkzaam en er is één vestiging in Apeldoorn.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Met het oog op onze eigen deskundigheid staat met regelmaat het thema mantelzorg en het thema werk en mantelzorgop de agenda in het overleg.
 • Er is een vragenlijst met stellingen afgenomen waarin iedere medewerker zijn beoordeling kon geven ten aanzien van de hierboven genoemde kenmerken van een mantelzorgvriendelijk bedrijf.
 • Met alle medewerkers is er vervolgens een interactieve bijeenkomst geweest (5 november 2015). Tijdens deze bijeenkomst hebben we uitgebreid gesproken over een ieders mening aangaande de criteria voor mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.
 • Naar aanleiding van de bijeenkomst is informatie over wet- en regelgeving (verlofregelingen) onder de medewerkers verspreid.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Het thema werk en mantelzorg heeft aandacht in de jaarlijkse functioneringsgesprekken.
 • In individuele situaties maken we afspraken op maat.
 • De Kap kent een open cultuur. Tijdens informele momenten is er aandacht voor privésituatie van medewerkers. Collega’s zijn betrokken. Koffiemoment en lunch zijn voorbeelden van informele steunmomenten.
 • De directeur is op de hoogte van medewerkers en collega’s die mantelzorgtaken hebben. Indien de medewerker dit wenselijk vindt, zijn ook de overige medewerkers hiervan op de hoogte.
 • Medewerkers bevragen elkaar actief naar de privésituatie en geven elkaar de ruimte om hier wel of niet op in te gaan.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en mantelzorger maken samen maatwerkafspraken.
 • Flexibele werktijden zijn mogelijk, afhankelijk van functie.
 • Thuiswerken is mogelijk.
 • Medewerker met mantelzorgtaken kan onder werktijd mobiel bereikbaar blijven voor het thuisfront.
 • Verlofregelingen worden actief bekend gemaakt.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek worden eventuele nieuwe medewerkers op de hoogte gebracht van het mantelzorgvriendelijke klimaat binnen Stichting de Kap.
 • De directeur hecht belang aan een goede balans tussen werk en privé.
 • Er is jaarlijks aandacht voor de dag van de Mantelzorg. Medewerkers met mantelzorgtaken krijgen de gelegenheid hier naartoe te gaan.
 • In het jaarlijkse functioneringsgesprek wordt er actief gevraagd naar een eventuele mantelzorgsituatie.
 • Medewerkers kunnen verlofregelingen gemakkelijk vinden op het digitale netwerk van Stichting de Kap.

Stichting de Kap is begeleid door Jong en Veer, een mantelzorgadviesbureau voor bedrijven en gemeenten: www.jongenveer.nl

 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Mw. E. van Bussel (directeur Stichting De Kap) via e.vanbussel@dekap.nl.

De Kap is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties