Werk&Mantelzorg

Gemeente Amstelveen

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 25 oktober 2013 

Gemeente Amstelveen telt tien vestigingen waar 900 medewerkers in dienst zijn.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

• Organisatiebrede enquête over mantelzorg is uitgezet en geanalyseerd.
• Aandacht besteed aan combineren van mantelzorg en werk in het sociaal  jaarverslag 2012
• Kort introductie bericht intranet, met bijgevoegd een aan de eigen organisatie aangepaste online quiz met verrassingspakket voor de goede inzenders. Respons was goed; twee prijswinnaars zijn geselecteerd en voorzien van pakketten.
• Behoeftepeiling workshop mantelzorg. Workshop wordt vormgegeven door de werkgroep, en staat ingepland voor november/december 2013.
• Diepte-interview met mantelzorgende collega gepubliceerd in gemeenteblad Breedbeeld.
• Bericht op intranet met uitslagen quiz, en  toelichting op de uitslagen.
• Handreiking combineren mantelzorg en werk bij de gemeente Amstelveen is aangeboden aan de directie ter vaststelling.
• Effectmeting door aandacht voor mantelzorg en werk in een organisatiebreed medewerker-tevredenheidonderzoek dat staat gepland voor januari 2014.

 

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

  • De gemeenteraad heeft unaniem uitgesproken dat het combineren van werk en mantelzorg door de werkgever gemeente Amstelveen ondersteund moet worden waar mogelijk
  • Gemeente Amstelveen heeft een intentieverklaring ondertekend om op te gaan voor certificering als mantelzorgvriendelijke werkgever
  • Er is een werkgroep opgericht, en plan van aanpak vastgesteld, om het combineren van werk en mantelzorg onder de aandacht te brengen.
  • Het belang dat wordt gehecht aan mantelzorg en werk is vastgelegd in de “Handreiking combineren werk en mantelzorg bij de gemeente Amstelveen” die de visie van de organisatie Amstelveen als werkgever op het combineren van mantelzorg en werk uitdraagt. Dit document wordt opgenomen onder personeel en arbeidsvoorwaarden op intranet.
  • Twee interne ambassadeurs zijn aangewezen om het onderwerp op de agenda te houden en medewerker en leidinggevende te helpen zoeken naar oplossingen indien ondersteuning daarbij gewenst is.
  • De leidinggevende neemt een actieve rol op zich bij het bespreekbaar maken van vermoede frictie door de combinatie van werk en mantelzorg. Dit kan gebeuren bij de personele instrumentgesprekken, maar vooral ook als het zich voordoet.
  • Aandacht voor het combineren van werk en mantelzorg in het sociaal jaarverslag 2013
  • Poster en folder ontwikkeld op maat voor onze organisatie. De folder is opgenomen in het infopakket voor nieuwe medewerkers. Op maat betekent dat de informatie aansluit bij de Amstelveense rechtspositieregeling.
  • In het sociaal jaarverslag over 2013 wordt aandacht besteed aan het combineren van werk en mantelzorg.

 

Gemeente Amstelveen is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties