Werk&Mantelzorg

Gemeente Aa en Hunze

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 21 februari 2018

De gemeente Aa en Hunze is een gemeente in het noordoosten van Drenthe. Het gemeentehuis staat in Gieten. De gemeente is de lokale overheidsorganisatie die onder andere verantwoordelijk is voor het sociaal domein, waaronder ook mantelzorg en respijtzorg. Bij de gemeente werken 306 medewerkers.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Onderzoek/nulmeting naar beleving combinatie werk en mantelzorg op werkvloer
 • Aparte intranetpagina over werk en mantelzorg, met daarop:
  – achtergrondinformatie
  – overzicht van alle regelingen en faciliteiten
  – attenderen op maatwerkvoorzieningen via HR of leidinggevende
  – leidinggevenden bespreken mantelzorg tijdens teamoverleggen
  – interviews met collega’s die mantelzorger zijn
  – handige tips/organisaties/websites voor mantelzorgers
 • Workshop aangeboden voor mantelzorgers en leidinggevenden
 • Gemeente is aangesloten bij het Europese project ‘In For Care’

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • De privésituatie (niet specifiek mantelzorg, maar breder) van medewerkers wordt besproken tijdens voortgangsgesprekken/functioneringsgesprekken
 • Het thema wordt besproken in het teamoverleg
 • Onlangs heeft er een nulmeting plaatsgevonden onder werknemers, dit heeft het gesprek over werk en mantelzorg bevorderd en geeft aan dat de gemeente het onderwerp belangrijk vindt.
 • Afgelopen maand vonder er workshops voor leidinggevenden / workshops voor werkende mantelzorgers plaats.
 • Er is een aparte intranetpagina waarop nieuwsberichten over werk en mantelzorg worden gepubliceerd.
 • Er worden interviews gehouden en gepubliceerd met werkende mantelzorgers.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Kortdurend zorgverlof
 • Langdurig zorgverlof
 • Flexibele werktijden
 • Thuiswerken
 • Verlof kopen
 • Onbetaald verlof
 • Maatwerkoplossingen

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Wij hebben een aparte pagina op intranet ingericht met allerlei info over werk en mantelzorg.
 • We besteden aandacht aan mantelzorgers op de Dag van de Mantelzorg door ze €100,- te geven.
 • Het onderwerp ‘combi werk & privé’ is toegevoegd aan het format dat gebruikt wordt voor voortgangsgesprekken/functioneringsgesprekken.
 • We interviewen collega’s die mantelzorger zijn om onderling meer begrip te krijgen.
 • We organiseren bijeenkomsten: naar aanleiding van de workshop op 29 januari 2018 wordt er een vervolgsessie gepland in samenwerking met het steunpunt Mantelzorg in Gieten.

www.aaenhunze.nl

Gemeente Aa en Hunze is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties