Werk&Mantelzorg

Gemeente Borsele

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 29 november 2017

De gemeente Borsele is een gemeente van contrasten qua landschap, dorpen, bedrijvigheid en voorzieningen. Borsele is een vooruitstrevende en professionele gemeente met ruim 22.500 inwoners. De organisatie heeft 5 vestigingen en kent ongeveer 180 medewerkers verdeeld over de afdelingen Samenleving, Grond en Economie, Ruimtelijke Ontwikkeling, Financiën, Interne Zaken, Burgerzaken, Buitendienst en Woonomgeving.

Welke  acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Bijeenkomst met alle leidinggevenden (zomer 2017)
 • Bijeenkomst met werkende mantelzorgers (zomer 2017)
 • De leidinggevenden hebben het thema mantelzorg besproken tijdens een teamoverleg
 • Buzz on tour zomer 2017.
 • Bericht op intranet in de week van de mantelzorg 2017
 • Posters opgehangen op alle locaties in de week van de mantelzorg
 • Alle medewerkers van de gemeente Borsele hebben een rode roos gekregen, met daaraan een kaartje: Geef jouw roos als blijk van waardering aan een mantelzorgmedewerker
 • Aandacht voor het punt mantelzorg in het functioneringsgesprek
 • Bericht geplaatst onder “arbeidsvoorwaarden” met informatie over het onderwerp mantelzorg.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s ?

 • Thema wordt besproken in het functioneringsgesprek
 • Thema wordt besproken in het werkoverleg

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leveren maatwerk
 • Flexibilisering arbeidstijden
 • Thuiswerken
 • Tijdelijk minder werken
 • Mogelijkheid tot opnemen van kortdurend- en langdurig zorgverlof en calamiteitenverlof.

Welke stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • In de rechtspositie CAR/UWO zijn mogelijkheden om zorgverlof, calamiteitenverlof en bijzonder verlof op te nemen.
 • Mantelzorg wordt besproken door de leidinggevenden tijdens het functioneringsgesprek
 • Jaarlijkse aandacht voor het thema op of rondom de Dag van de Mantelzorg

Ko van den Berge ontvangt de Erkenning uit handen van wethouder Conny Miermans.